Nieuwsbrief e-Merel

Het laatste nieuws van TTC De Merel vind je in de e-Merel                                     

Hieronder vind je de uitgaven van 2018:

Nieuwsbrief 01 (februari 2018)

Nieuwsbrief 02 (maart 2018)

Nieuwsbrief 03 (april 2018)

Nieuwsbrief 04 (mei 2018)

Nieuwsbrief 05 (juni 2018)

Nieuwsbrief 06 (juli 2018)

Nieuwsbrief 07 (augustus 2018)

Nieuwsbrief 08 (september 2018) en Twentsch Dagblad 26 augustus

Nieuwsbrief 09 (oktober 2018)

Nieuwsbrief 10 (november 2018)

Nieuwsbrief 11 (december 2018)

De e-Merel uitgaven van voorgaande jaren vind je hieronder: 

e-Merel 2017

e-Merel 2016

e-Merel 2015

e-Merel 2014

e-Merel 2013

e-Merel 2012

e-Merel 2011

e-Merel 2010

Je kunt de meest recente e-Merels als pdf downloaden. Je hebt hiervoor het Adobe-programma nodig. Als dat niet op je PC aanwezig is, dan kun je het gratis downloaden via de website van Adobe.


Over onze Nieuwsbrief de e-Merel

De e-Merel verschijnt elf keer per jaar, in de maanden februari t/m december. De e-Merel wordt per e-mail gezonden aan alle leden, donateurs, sponsors, adverteerders en belangstellenden. De inhoud van de e-Merel bestaat onder andere uit:

Kopij kan aangeleverd worden op het redactieadres: redactie@ttcdemerel.nl